מידע

תנאי תוכניות

לצפייה בתקנון, לחצו על שם התוכנית המבוקשת:

1. תכניות ומחירי גלישה

אינטרנט קווי: 

 • 100 בסיסי
 • 100 מורחב

אינטרנט סיבים 

 • 200 סיבים
 • 500 סיבים
 • 1000 סיבים 

חבילות גלישה

 • 100 בסיסי
 • 100 מורחב
 • 100 מתקדם  
 • 200 בסיסי
 • 200 מורחב
 • 200 מתקדם  
 • 200 סיבים בסיסי
 • 200 סיבים מורחב
 • 200 סיבים מתקדם
 • 500 סיבים בסיסי
 • 500 סיבים מורחב
 • 500 סיבים מתקדם
 • 1000 סיבים בסיסי
 • 1000 סיבים מורחב
 • 1000 סיבים מתקדם


2. מוצרים משפרי גלישה

נתבים:

 • TPLINK VR-300
 • TPLINK VR-400
 • TPLINK VR-600

משפרי טווח:

 • TPLINK-VR200
 • TPLINK-VR300

Mesh WIFI

 • TPLINK-DECOM4

3. שירותים ואפליקציות 

גימינג: 

 • 099 גיימינג

גלישה בטוחה:

 • סינון תכנים בסיסי
 • סינון תכנים NEFREE
 • סינון תכנים מתקדם

הגנת סייבר – TBD 

שירותי גיבוי 

 • 50 GB
 • 100 GB
 • 250GB 

אבטחה ביתית 

 • Tapo-c100
 • Tapo-c200